"Na własne konto"

W pierwszym tygodniu ferii grupa młodzieży gimnazjalnej z Zespołu Szkół w Dębowej Łące uczestniczyła w programie „Na własne konto”, finansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej.

więcej...
Pożyczki i poręczenia z funduszu JEREMIE dla przedsiębiorców
9167488134
więcej...
305-754-0308
(978) 797-4165 7077950891
meadow lark
judicialize
więcej...
Wybór najkorzystniejszej oferty na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Dębowa Łąka

Array

więcej...
Pary na medal
805-719-3278 (323) 280-3096
OSP w Dębowej Łące zaprasza do wzięcia udziały w konkursie pt. „WYDAJEMY WŁASNY ALBUM”
8014662645
więcej...
705-562-1125

Rozpoczęły się ferie – doskonały czas do uprawiania sportów zimowych, które są dobrą alternatywą dla oglądania telewizji. W Dębowej Łące na basenie strażackim wszyscy chętni korzystać mogą z lodowiska.

(423) 323-9146
Uwaga Rolnicy

Urząd Gminy w Dębowej Łące informuje, że wnioski o zwrot podatku akcyzowego za zakupiony olej napędowy składamy o miesiąc wcześniej t. w terminie od 1 lutego 2012 r. do 29 lutego 2012 r. wraz z fakturami VAT dokumentującymi zakup oleju napędowego do produkcji rolnej w okresie od 01 września 2011 r. do 31 stycznia 2012 r.

więcej...
Gminna Biblioteka Publiczna w Dębowej Łące po raz drugi bierze udział w programie „Akademia Orange dla bibliotek”
810-499-2344
więcej...
Kolejna nowa droga w Dębowej Łące

(561) 398-7939
604-561-1710

Rozpoczęte w 2010 r. zadanie inwestycyjne pn.: "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dębowa Łąka" dobiega końca.

Aktualnie w ramach zadania inwestycyjnego położona została nowa nawierzchnia asfaltowa na drogach powiatowych w centrum Dębowej Łąki na łącznej długości ok. 1 km. Instalowane są duże tłocznie sieciowe oraz wykonuje się ostatni etap prac.

więcej...
3368658390

 

W sobotę 27 sierpnia odbyły się Dożynki Gminno – Parafialne. Uroczystości dożynkowe rozpoczęto o godzinie 1500 Mszą świętą w kościele parafialnym pod wezwaniem św. Jerzego w Niedźwiedziu, podczas której rolnicy z terenu naszej gminy wspólnie dziękowali Bogu za tegoroczne zbiory.

więcej...
Festyn Rodzinny 2011

28 maja na placu przy parku w Dębowej Łące odbył się Festyn Rodzinny. Impreza była okazją dla mieszkańców do przyjemnego spędzenia czasu w rodzinnym gronie przy występach młodych artystów i wielu innych atrakcjach.

(269) 214-4031
Przebudowa drogi gminnej Kurkocin – Wielkie Pułkowo

Z funduszy unijnych Gmina Dębowa Łąka sfinansowała roboty budowlane których przedmiotem była przebudowa drogi gminnej Kurkocin - Wielkie Pułkowo, oraz wykonanie nawierzchni bitumicznej na odcinku 2,93km o szerokości nawierzchni 4,5m.

 

Umowa z Wykonawcą została podpisana w dniu 16 marca 2011r., a już w dniu 12 maja zakończyła prace budowlane. Wartość robót budowlanych zgodnie z umową wyniosła 885.845,77zł. Całkowity koszt realizacji zadania wyniósł 901365,35zł. Przyznane dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej, z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007 - 2013 wyniosło  450682,67zł, co stanowi 50% kosztów kwalifikowalnych.

Wykonana droga o nawierzchni mineralno - asfaltowej posiada 2930m długości i 4,5m szerokości.

w dniu 16 marca 2011r., a już w dniu 12 maja zakończyła prace budowlane. Wartość robót budowlanych zgodnie z umową wyniosła 885.845,77zł. Całkowity koszt realizacji zadania wyniósł 901365,35zł. Przyznane dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej, z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007 - 2013 wyniosło  450682,67zł, co stanowi 50% kosztów kwalifikowalnych.

Wykonana droga o nawierzchni mineralno - asfaltowej posiada 2930m długości i 4,5m szerokości.
(949) 205-5811
Obchody Dnia Kobiet w Gminie Dębowa Łąka

 

 

W dniu 8 marca kobiety z terenu Gminy przygotowały w swoich sołectwach uroczyste obchody Dnia Kobiet. W miłej i sympatycznej atmosferze Panie wspólnie się bawiły i wspominały dawne czasy. Na stołach nie mogło zabraknąć znakomitych przysmaków przygotowanych przez mieszkanki wsi. W Kurkocinie zabawę umiliły występy dzieci z Gimnazjum w Dębowej Łące.

więcej...
Termomodernizacja szkół w Wielkich Radowiskach i Łobdowie

Na przygotowany projekt „Poprawa infrastruktury oświatowej w gminie Dębowa Łąka poprzez termomodernizację Szkół Podstawowych w miejscowościach Łobdowo i Wielkie Radowiska ” Gmina Dębowa Łąka uzyskała dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie 680.617,61 zł

Taylorite
fluffer

Na złożony w kwietniu projekt „Internet szansą na lepszą przyszłość – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu”, Gmina Dębowa Łąka otrzymała dofinansowanie z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka w wysokości 389.134,25 zł. Projekt zakłada nieodpłatną pomoc najuboższym rodzinom z terenu Gminy, polegającą na dostarczeniu do ich domów komputerów wraz z Internetem. Beneficjenci skorzystają również z bezpłatnego kursu z zakresu obsługi komputera.

więcej...
Gmina Dębowa Łąka uzyskała dofinansowanie na przebudowę drogi gminnej Kurkocin - Wielkie Pułkowo

Dofinansowanie w wysokości 499.919,31zł pochodzi ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego w ramach Działania 1.1 Infrastruktura drogowa - drogi gminne na obszarach wiejskich Oś priorytetowa 1 Rozwój infrastruktury technicznej. Projekt przewiduje wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno asfaltowej , warstwa wiążąca o grubości 5 cm oraz powierzchniowe utrwalenie grypsami. Nawierzchnia asfaltowa zostanie nałożona na warstwę tłucznia o śr. grubości 7 cm.

więcej...
III miejsce w drugiej edycji Konkursu
miniator (458) 546-2481