Aktualno¶ci

| 06.05.2014 |


DO SPRZEDANIA WÓZEK WID£OWY LINDE E25

OPIS TECHNICZNY DO POBRANIA

- - - -

Oferujemy wszystkim Naszym obecnym i przysz³ym klientom profesjonaln± powierzchniê magazynow± wraz z obs³ug±. Obiekt od 500 do 1500 m2.

Lokalizacja : 62-080 Sady.

W celu otrzymania aktualnej oferty prosimy o kontakt:
Krzysztof Schreiber
tel.: +48 61 657 01 18
GSM: + 48 537 001 410
e-mail: poznan@martinlogistic.com


Martin Logistic Spó³ka z o.o. Spó³ka Komandytowa
ul. Opolska 1
PL 47-316 Malnia

  Strona g³ówna   Wy¶lij e-mail   Polski    9406964850      English

Witamy na naszej stronie

Nasze us³ugi

  (833) 536-1448
  (314) 874-3013
  Organizacja i zarz±dzanie frachtami morskimi
  6193424697
  (808) 339-9377
  Consulting


Nasze lokalizacje

  Kliknij na mapkê
¿eby zobaczyæ szczegó³y

9103308122©2014 Martin Logistic Spó³ka z o.o. sp.k. Wszelkie prawa zastrze¿one